"Θυμάμαι ένας φίλος που ’φυγε νωρίς μας όρκισε στα πιο μεγάλα μακρινά άστρα να φτάσουμε...""Here is the thing"

 01. Protomartyr - Relatives in descent
02. Oxbow - Thin Black Duke
03. Slowdive - Slowdive
04. Grizzly Bear - Painted ruins
05. Elbow - Little fictions
06. AmenRa - Mass VI
07. Idles - Brutalism
08. St. Vincent - Masseduction
09. Björk - Utopia
10. Queens of the Stone Age - Villains
11.  Spoon - Hot thoughts
12. The Horrors - V
13. Jane Weaver - Modern kosmology
14. Xiu Xiu - Forget
15. Chelsea Wolfe - Hiss spun
16. The Clientele - Music for the age of miracles
17. Ben Frost - The centre cannot hold
18. Nadine Shah - Holiday destination
19. The National - Sleep well beast
20. Mogwai - Every country’s sun

Αγαπημένο EP
Blonde Redhead - 3 o'clock EP